Mokymų programą sudaro teoriniai mokymai ir praktinis rengimas.
Teoriniai mokymai:
  1. Oro teisė,
  2. Bendrosios žinios apie orlaivius: orlaivių konstrukcija, prietaisai ir kt.,
  3. Skrydžių charakteristikos ir planavimas,
  4. Skrydžių procedūros,
  5. Orlaivio skrydžių vykdymo vadovas,
  6. Žmogaus galimybės skraidyti,
  7. Meteorologija,
  8. Oro navigacija,
  9. Skrydžio teorija,
  10. Radijo ryšys.
Praktinis rengimas, 18 val.:

Sklandytuvo pilotas mokomas tinkamai atlikti sklandytuvo apžiūrą, jį parengti skrydžiui, išmanyti įvairių startavimo būdų taisykles, leistinų greičių ribas bei veiksmus avariniais atvejais, mokėti pilotuoti sklandytuvą visais skrydžio režimais, pasirinkti ir saugiai tūpti į aikšteles, pasirinktas iš oro, atpažinti artėjimą prie smukos ir išvesti sklandytuvą iš suktuko, pakilti, artėti, nutūpti normaliomis sąlygomis ir pučiant šoniniam vėjui, vizualiai orientuotis maršrute (jeigu pilotui suteikiama teisė skristi maršrutu).

Mokiniams, išlaikiusiems teorijos ir praktinių skrydžių egzaminus Transporto kompetencijų agentūroje (TKA), suteikiama sklandytojo licencija. Licencijos savininkas įgauna teisę skraidyti orlaivio vadu (savarankiškai) orlaiviais, kurie įrašyti piloto licencijoje.
Registruotis į mokymus