Mokymų programą sudaro teoriniai mokymai ir praktinis rengimas.
Teoriniai mokymai:
  1. Oro teisė,
  2. Bendrosios žinios apie orlaivius: orlaivių konstrukcija, prietaisai ir kt.,
  3. Skrydžių charakteristikos ir planavimas,
  4. Skrydžių procedūros,
  5. Orlaivio skrydžių vykdymo vadovas,
  6. Žmogaus galimybės skraidyti,
  7. Meteorologija,
  8. Oro navigacija,
  9. Skrydžio teorija,
  10. Radijo ryšys.
Praktinis rengimas, 45 val.:

Pilotas mokomas, kaip orlaivio vadas, atlikti visas PPL pareigas ir mokėti saugiai nutūpti per pirmuosius 150 metrų tūpimo zonoje, imituojant variklio išjungimą 600 metrų aukštyje virš aerodromo, teisingai veikti avariniais atvejais, tinkamai pasirengti skrydžiui, valdyti orlaivį, teisingai pasirinkti aikštelę avariniam tūpimui, kilti ir tūpti pučiant šoniniam vėjui, nueiti į antrą ratą, tinkamai pasirengti ir skristi pagal navigacinį planą, tinkamai pasirengti ir tūpti atsarginiame aerodrome, palaikyti radijo ryšį ir teisingai atlikti procedūras, nutrūkus radijo ryšiui, turėti skrydžių pagal prietaisus pagrindus.

Mokiniams, išlaikiusiems teorijos ir praktinių skrydžių egzaminus Transporto kompetencijų agentūroje (TKA), suteikiama piloto mėgėjo licencija. Licencijos savininkas įgauna teisę skraidyti orlaivio vadu (savarankiškai) arba antruoju pilotu orlaiviais, kurie įrašyti piloto licencijoje.
Registruotis į mokymus