Visuotinis narių susirinkimas

Visuotinis narių susirinkimas

2024 m. gegužės 4 d. 12:00 šaukiamas Biržų aeroklubo visuotinis susirinkimas

Vieta: Veterinarijos g. 18, Biržai

Susirinkimo dalyvių registracija nuo 11:30

Darbotvarkė:

  1. Visuotinio susirinkimo pirmininko, sekretoriaus ir balsų skaičiavimo komisijos rinkimai
  2. Darbotvarkės tvirtinimas
  3. Direktoriaus ataskaita
  4. Valdybos ataskaita
  5. Revizijos komisijos ataskaita