Nukeliama 2020 m. LAK konferencija

Nukeliama 2020 m. LAK konferencija

LIETUVOS AEROKLUBO ATASKAITINĖ-RINKIMINĖ KONFERENCIJA

Pranešame, kad LAK konferencija, kuri turėjo vykti 2020 m. kovo 28 dieną Jonavoje, nukeliama neribotam terminui.

Data bus paskelbta vėliau.