Prisiminkime – garsusis “LY-BIRŽIETIS”

Prisiminkime – garsusis “LY-BIRŽIETIS”

Po pirmosios aviacijos šventės, įvykusios 1936-ųjų rugpjūčio 23-ąją, biržiečiai surinko daugiau kaip 9000 litų ir už juos Lietuvos aeroklubui padovanojo sklandytuvą. Geriausią to meto sklandytuvą pagal užsienietiškus brėžinius Kaune, Aleksote pagamino aviacijos dirbtuvių meistras P. Mainelis. Aviatoriai jį pavadino „Biržiečiu”.

Aukštos sklendimo kokybės sklandytuvą Gö-3 „Minimoa“ pagal vokiečių Schempp-Hirth firmos brėžinius 1937 m. už 8500 litų pastatė A. Mainelis.

Didelę dalį statybos išlaidų padengė Biržų visuomenės auka, todėl sklandytuvas pavadintas „Biržiečiu“.

„Biržietis“ buvo pakrikštytas 1937-ųjų gegužės 26-ąją Lietuvos aeroklubo šventėje. Jo krikštatėviai – prezidentienė Sofija Smetonienė ir švietimo ministras, profesorius Juozas Tonkūnas.

Su „Biržiečiu“ B. Oškinis 1937 m. dalyvavo tarptautinėse sklandymo varžybose Elmiroje (JAV), užimdamas 10 vietą tarp 52 dalyvių, nors neturėdamas sklandytuvo vežimėlio nedalyvavo skridimo į tolį rungtyje.

1939 m. „Biržietis“ dalyvavo pirmosiose Baltijos šalių orinio sporto varžybose, o 1938 liepos pabaigoje šiuo sklandytuvu Jonas Pyragius nuskrido 173 km ir pasiekė 2660 m aukštį. Už pasiektus rezultatus Tarptautinė sklandymo federacija suteikė J. Pyragiui tarptautinio „D“ piloto geriausią kvalifikaciją.

Koks buvo šio sklandytuvo likimas? S. Čekanauskas 1973 metų Amerikos lietuvių Aeroklubo leidžiamame žurnale „Plieno sparnai“ Nr. 4 prisimena, kad 1940 balandį skrisdamas su „Biržiečiu“ patyrė avariją ir pragulėjo ligoninėje keturis mėnesius. „Biržietis“ buvo remontuojamas LAK dirbtuvėse. Taip jis sulaukė ir SSRS okupacijos ir buvo perkeltas į Vilnių. Lietuvą okupavus vokiečiams jie čia dar kurį laiką mokėsi sklandyti, o vėliau iš Aukštagirio buvusius LAK lėktuvus pervežė į Parubanės aerodromą, kur S. Čekanauskui teko dirbti mechaniku. Vėliau didesnė dalis lėktuvų buvo išgabenta, anot S. Čekanausko, į Vokietiją. Į Vokietiją buvo išgabenti, kiek pavyko sužinoti, ir sklandytuvai, tarp jų ir „Biržietis”. Čia “Biržiečio” pėdsakai dingo.

Žinant, kokia tvarka ir situacija buvo pokario metais, nenuostabu, kad taip daugiau nieko ir nežinoma apie už biržiečių visuomenės surinktas lėšas LAK dovanotą vieną geriausių ir moderniausių to meto sklandytuvų „LY – Biržietis”.